Phone:+359 (0) 52/681-510
Fax:   +359 (0) 52/602-864
skip to the main content area of this page
News
07.03.2017 От 01.01.2017 по силата на сключен договор между двете страни Изпълнителна Агенция „Морска Администрация” предоставя право на Български Корабен Регистър да извършва прегледи на плавателни съдове плаващи под българско знаме, които не попадат в обхвата на международните конвенции SOLAS, LL и MARPOL
25.11.2016 Етичен кодекс на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД и неговите дъщерни дружества
25.03.2015 Guidelines on application of MARPOL Annex VI Regulation 18 in Emission Control Areas(ECAs)